Friday, June 7, 2013

ဦးႏု - ဘ၀တဏွာ

ဦးႏုဘုရားျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ၊ ဦးႏုေဒါသႀကီးတာ၊ ဦးႏုပုတီးစိတ္ေနလို႔အစည္းအေ၀းလုပ္ဖုိ႔ေနာက္က်တာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔နတ္ကႏၷားေပးတာ..... စတာေတြကုိဖယ္ထားလုိက္ပါ၊ စာေရးဆရာအေနနဲ႔ သူေပးခ်င္တာေတြကုိ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ ဘာသာေရးအယူအဆေတြရပါလိမ့္မယ္...

စာအုပ္ဖတ္ရန္


No comments:

Post a Comment