Thursday, June 6, 2013

သခင္သိန္းဆိုင္ - ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု


သမိုင္းမွာထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးအယူအဆ အျငင္းအခံုေဟာေျပာပြဲ မွတ္တမ္းတစ္ခုပါ။ ရြာသားေတြကုိ နားလည္ေအာင္ေဟာေျပာၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရိုးရွင္းၿပီးနားလည္လြယ္ပါတယ္...
စာအုပ္ဖတ္ရန္


No comments:

Post a Comment